• 10:27
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی دانشجویان علمی کاربردی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، تقویم آموزشی دانشجویان علمی کاربردی به شرح فایل پیوست اعلام شد . دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به فایل زمانهای دقیق انتخاب واحد و همچنین حذف و اضافه و سایر اطلاعات مربوط به ثبت نام را جهت انجام امور دریافت کنند . 
دانشجویان محترم می توانند فایل مورد نظر را از اینجا دانلود کنند .