• 11:31
  • |
  • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهدر دانشکده محیط زیست 200 نفر کارت اهدا عضو گرفتند

200 نفر از دانشجویان دانشکده محیط زیست کارت اهدا عضو دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، با هماهنگی به عمل آمده میان دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان مسیح دانشوری، 200 نفر از دانشجویان و پرسنل علاقمند به فعالیت های انسان دوستانه موفق به دریافت کارت اهدا عضو شدند.

در این طرح علاوه بر دانشجویان، رئیس دانشکده، جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان نیز مشارکت کردند و با دریافت کارت اهدای عضو آمادگی خود را برای مشارکت در این امر خطیر نشان دادند.

دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست