• 16:18
 • |
 • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه تاریخ حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه تاریخ حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی

 بنابر اعلام امور آموزش دانشکده محیط زیست، به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند تاریخ حذف و اضافه دانشکده محیط زیست شنبه 17 و یکشنبه 18 بهمن ماه است.

دانشجویان لازم است در این تاریخ ها نسبت به اخذ و حذف دروس خود اقدام نمایند. تاریخ حذف واضافه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.