• 10:51
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهقابل توجه کلیه کارکنان، اساتید و دانشجویان
بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، با توجه به تعمیرات اساسی که در واحد انفورماتیک در حال انجام می باشد، شبکه داخلی و اینترنت دانشگاه در روزهای چهارشنبه 15 مرداد ماه و پنجشنبه 16 مرداد ماه قطع می باشد . به همین منظور جهت انجام امور می توانید بعد از تاریخ اعلام شده به کارهای مربوط رسیدگی کرده و از حسن توجه و صبر شما سپاسگذاریم .