• 15:21
 • |
 • سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهثبت‌نام پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی
مدارک لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی
ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 95-94 و قبولی دانشجویان رشته های دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی، بدینوسیله اعلام می گردد کلیه پذیرفته شدگان می توانند در روز های سه شنبه 14مهر 1394، چهارشنبه15 مهر 1394 و شنبه 18 مهر 1394 از ساعت 9 الی 14جهت ثبت نام به واحد آموزش دانشکده محیط زیست مراجعه نمایند.

مدارک لازم ثبت نام
1-  شش (6) قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
2- تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت
3- تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت
4- اصل و تصویر کاردانی مورد تآیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش
تبصره: دانشجویانی که تا تاریخ 31/6/94 دانش آموخته شده اند، لازم است به جای معدل کل کاردانی، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را در کاربرگ شماره 103 درج نموده و پس از تآیید دانشگاه محل تحصیل به مرکز آموزشی ارایه نمایند.
5- گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسؤل یا اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دور مذکور (کاربرگ شماره 101)، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری معتبر انجام کار (برای پذیرفته‌شدگان شاغل)
6- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات4 و 5 دفترچه راهنمای پذیرش مشخص نماید (برای برادران)
7- فیش واریزی علی الحساب به ملبغ 5.000.000 ریال به شماره حساب 2170619003006 نزد بانک ملی شعبه استاندارد کرج به نام آموزشکده محیط زیست