• 09:24
 • |
 • شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی مهر 1394
ثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی مهر 1394
از متقاضیان رشته های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی دعوت می شود جهت ثبت نام به پایگاه سازمان سنجش www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
شایان ذکر است این مرکز در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: