• 09:35
 • |
 • شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهقابل توجه دانشجویان شیمی کاربردی ورودی سال 92
قابل توجه دانشجویان شیمی کاربردی ورودی سال 92
امور آموزش برنامه زمانبندی شده حضور دانشجویان رشته شیمی کاربردی ورودی سال 92 در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف را اعلام کرد.
بنابراعلام امور آموزش از دانشجویان محترم رشته شیمی کاربردی ورودی سال 92 درخواست می شود طبق لیست زیر در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف حضور یابند.
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE