• 02:54
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشتغییر تاریخ امتحانات
تغییر تاریخ امتحانات
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، به اطلاع می رساند تاریخ امتحانات دانشجویان علمی کاربردی تغییر کرده و طبق برنامه جدیدامتحانات از 16 خرداد شروع و تا 27 خرداد ادامه خواهد داشت.
این گزارش می افزاید کلاس های درس تا هفتم خرداد ادامه دارد و حضور دانشجویان در کلاس ها تا تازیخ مذکور الزامی است.