• 01:43
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/امتحان میان ترم
اطلاعیه آموزشی/امتحان میان ترم
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، امتحان میان ترم درس زبان تخصصی ( دکتر فاضل) ویژه دانشجویان کارشناسی کنترل آلاینده ها ورودی بهمن 92 روز چهارشنبه 23 / 2 / 94 ،  ساعت 14:30 در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود راس ساعت مشخص شده نسبت به حضور در جلسه امتحان اقدام نمایند.