• 02:31
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
اطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، کلاس جلسه بحث ( دکتر فاضل) روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود در ساعت مقرر نسبت به حضور در کلاس مذکور اقدام نمایند.