• 03:12
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی / تغییر ساعت کلاس
اطلاعیه آموزشی / تغییر ساعت کلاس
بنابراعلام امور آموزش به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس زبان تخصصی( آقای دکتر فاضل) روز چهارشنبه 9 / 2 / 94 راس ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود با رعایت زمان اعلام شده در کلاس مذبور حضور یابند.