• 09:56
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهآئین نامه جدید آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ابلاغ شد
 آئین نامه جدید آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ابلاغ شد
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آئین نامه جدیدی را در اسفندماه سال 93 تصویب و ابلاغ کرد. این آئین نامه شامل حال تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل می شود و بنابراین مطالعه آن برای همه لازم به نظر می رسد.
به گزارش امور آموزش دانشگاه محیط زیست، نکات مهم آئین نامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته مصوب 16 / 12 / 93 به شرح زیر است:
•حداقل واحد مجاز هر نیمسال به 12 واحد کاهش یافته است.
•مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته به 2 سال و در مقطع کارشناسی پیوسته به 4 سال کاهش یافته است.
در صورتی که دانشجویی در درسی  نمره قبولی نگیرد، این نمره در کارنامه باقی می ماند و در معدل نیمسال مربوط تاثیر گذار است. اگر دانشجویی درس مردود شده را تکرار کند و نمره قبولی بگیرد در زمان فارغ التحصیلی نمره قبلی در معدل کل دانشجو بی اثر می شود. 
در صورتی که دانشجویی در مقطع کارشناسی ناپیوسته 2 نیمسال و در مقطع کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود (حتی اگر معدل کل وی بالاتر از 12 باشد)  بلافاصله اخراج خواهد شد.
دانشجویان می توانند از استاد راهنمای آموزشی که توسط گروه های آموزشی معرفی می شوند برای امور آموزشی مشورت گیرند. 
متن کامل آئین نامه آموزشی کارشناسی را از اینجا می توانید دریافت کنید. به کلیه دانشجویان توصیه می شود   آئین نامه آموزشی را مطالعه نمایند.