• 09:48
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهفرم سه ماهه اول گزارش پایان نامه
فرم سه ماهه اول گزارش پایان نامه
بنا براعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، الزامی است دانشجویان فرم پیوست را برای سه ماهه اول گزارش پایان نامه تکمیل و تا بیست اسفند تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی دهند. 
گفتنی است تحویل گزارش در سه ماهه دوم (خرداد ماه ) نیز الزامی می باشد.
                                                                                       برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.