• 01:37
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
بنا بر اعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار را دفاع نموده اند بایستی یک جلد از مطالب سمینار را به صورت گالینگور سورمه ای رنگ تحویل کتابخانه نمایند. ضمناً CD حاوی مطالب به صورت PDF، WORDو Powerpoint با ذکر نام استاد راهنما، دانشجو و موضوع سمینار بر روی CD مذکور نوشته و تحویل گروه شود.