• 01:39
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، کلاس درس منابع انسانی ( دکتر عالم تبریز) روز چهارشنبه 13 / 12/ 93  از ساعت 8:50 تا 10:40 برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش کلاس های درس دکتر فاضل و دکتر موسی پناه ویژه دانشجویان رشته کنترل آلاینده ها ورودی 93 از ساعت 10:40 تا 12:30 یک هفته در میان برگزار خواهد شد.