• 02:58
 • |
 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهاطلاعیه ویژه اساتید مدعو

اطلاعیه ویژه اساتید مدعو

بنابر اعلام امور آموزش و دانشجویی دانشگاه محیط زیست، از اساتید مدعویی که با این دانشگاه همکاری می کنند دعوت به عمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 13 / 12 / 1393 جهت امضای قرارداد خود به دفتر امور مدرسان ( خانم پورکاوه ) مراجعه فرمایند.