001به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ثبت نام وام دانشجویی ویژه دانشجویان از روز دو شنبه ۸۹/۱۱/۱۱ آغاز و تا ۸۹/۱۱/۲۶ ادامه خواهد داشت.

اطلاعات مربوط به شرایط و چگونگی پرداخت وام شهریه به شرح ذیل است:

 

- این وام به دانشجویان شهریه پرداز پرداخت می شود.( علمی کاربردی و پودمانی)

- مبلغ وام هر ترم ۱۵۰۰۰۰۰ ریال( ۱۵۰ هزار تومان) می باشد که به حساب دانشگاه واریز و از شهریه دانشجو کسر می شود.

- بازپرداخت وام پس از پایان تحصیلات به صورت اقساط می باشد.

- مراحل دریافت وام شهریه:

الف: مراجعه به امور دانشجویی؛ دریافت فرم ثبت نام و ضامن ب- مراجعه به دفترخانه رسمی به همراه ضامن( ضامن بایستی کارمند رسمی یا پیمانی ادارات دولتی یا دارای جواز کسب صنفی باشد) ج- تحویل مدارک به امور دانشجویی ( مدارک ضامن: فیش حقوقی، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی – مدارک دانشجوی متقاضی وام: کپی کارت دانشجویی، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی،سند تعهد) د: تکمیل فرم تقاضای وام

- به درخواست های خارج از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان جهت دریافت مدارک ثبت نام به امور دانشجویی( آقای محمدی) مراجعه نمایند.