• 18:41
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
نشانی و تلفن ما
آدرس : البرز - کرج - میدان استاندارد - دانشکده محیط زیست
تلفن : 32803027 - 026
نمابر : 32801422 - 026
کد پستی : 3174674761
صندوق پستی : 118 - 31746
آدرس دانشکده محیط زیست
برای دسترسی به آدرس گوگل مپ بر روی تصویر کلیک نمایید .