• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اهداف و برنامه‌ها

اهداف و برنامه های دانشکده محیط زیست

دانشکده محیط زیست با قدمت 45 ساله، قدیمی ترین مرکز آموزش های محیط زیستی در کشور به شمار می رود. این مرکز با هدف پرورش نیروی متخصص برای سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی شد. 

«ماموریت گرا» بودن به عنوان مهمترین هدف و برنامه دانشکده محیط زیست معرفی شده است. رئیس هیات امنای این دانشکده همواره «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست» است، به همین دلیل دانشکده موظف به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به سازمان حفاظت محیط زیست کشور و پرسنل این سازمان است.

دیگر اهداف و برنامه های دانشکده محیط زیست: 

طراحی و تدوین برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی جدید ویژه مدیران، کارشناسان و محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست
* اجرای دوره‌های آموزشی محوله از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
ایجاد دانشگاه سبز و کمک به ارتقا دانش محیط زیستی در جامعه
* طراحی و اجرای آزمون‌های تخصصی و حرفه‌ایمحیط زیست
* تولید و انتشار منابع و متون آموزشی تخصصی حوزه محیط زیست
* ارتقای کیفیت علمی و آموزشی و پژوهشی مفاهیم محیط زیستی 
* مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و فناوری‌های نوین و کاربرد‌ی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی
* ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مؤمن به انقلاب اسلامی
* دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
* توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی.
* بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی.
* فراهم آوردن منابع مالی پایدار.
تلاش برای ایجاد ظرفیت های کارآفرینی در حوزه محیط زیست