• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
روابط عمومی
شرح وظایف روابط عمومی
روابط عمومی یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیت های یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است و به عنوان نهادی بنیادی در نظام مدیریتی حد فاصل بین مخاطبان و مسئولان یک سازمان است.
 
روابط عمومی دانشکده محیط زیست با هدف ارتباط با بیرون و همچنین انعکاس روند پیشرفت و توسعه دانشکده فعالیت می کند.
 
امور مربوط به اخبار و اطلاعات دانشکده:
- جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و عمرانی و انتشار آن از طریق رسانه های ارتباط جمعی
- هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در انجام مصاحبه های مدیران، اساتید و دانشجویان در زمینه های علمی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی

امور مربوط به سیستم اتوماسیون، وب سایت و انتشارات:
- کنترل و نظارت بر اخبار و اطلاعات قابل درج در سایت
- اطلاع رسانی عمومی از طریق سایت دانشکده و سیستم اتوماسیون اداری
- بررسی مطبوعات
 

امور سمعی و بصری:

- تهیه فیلم و تیزرهای تلویزیونی مربوط به دستاورهای علمی و پژوهشی دانشکده، جلسات و نشست های علمی، همایش ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی
- طراحی بنر، استند، پوستر و کتاب معرفی دانشکده
 
امور تبلیغات و تدارکات:
- همکاری در برگزاری نمایشگاه های  ویژه در راستای معرفی فعالیت های علمی و دستاوردهای دانشکده
- انجام امور تبلیغاتی و فرهنگی در مناسبت های فرهنگی
- همکاری در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای ملی و بین المللی
تهیه پیام های تبریک و تسلیت، طراحی نمودارها و پلاکاردها به مناسبت های مختلف.
 

مسئول روابط عمومی دانشکده: احسان محمدی