• 22:22
  • |
  • جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
سرپرست دانشکده
دکتر احمد طالبی

دکتر  احمد طالبی

متولد: 1336/ تهران

مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی محیطی

محل تحصیل: دانشگاه میسور

سمت های پیشین:

- رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت خزر

- معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران

- پژوهشگر و مدرس دانشگاه

- عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست