• 11:46
 • |
 • پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • هرکجا باشیم ، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .
آزمایشگاه محوطه زمین چمن مصنوعی دانشکده محیط زیست مراسم عزاداری دانشگاهیان استان البرز کتابخانه اربعین حسینی روز ۲۰ صفر و چهلمین روز واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) است. آمفی تئاتر چمن مصنوعی سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد اربعین حسینی روز ۲۰ صفر و چهلمین روز واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) است.

پیوند های سریع