• 08:26
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
معارفه دکتر بزرگ حداد توسط دکتر مدنی آزمون تایید صلاحیت محیط بانان در دانشکده محیط زیست چمن مصنوعی اولین حضور دکتر کاوه مدنی در دانشکده محیط زیست سرپرست جدید دانشکده محیط زیست منصوب شد اولین همایش مدیریت و مهندسی تالابها مراسم گرامیداشت 16 آذر فارغ التحصیلی دانشجویان پیشینه دانشکده محیط زیست سخنران خارجی در دانشکده محیط زیست

پیوند های سریع