• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشکده محیط زیست (سراسری) 


ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم، جهت آگاهی از بارم نمرات در امتحانات پایان نیمسال دوم 96/97 که دروس آن توسط اساتید هیات علمی دانشکده و مدرسان مدعو به صورت مشترک تدریس شده است، لطفاً با استاد عضو هیات علمی دانشکده در درس مربوطه تماس حاصل نمایند.