• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاسکندر امیدی‌نیا سرپرست جدید دانشکده محیط زیست شد
اسکندر امیدی‌نیا سرپرست جدید دانشکده محیط زیست شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اسکندر امیدی نیا به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد.دکتر اسکندر امیدی نیا

دکتر امیدی نیا طی حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد.

ایشان دانش آموخته ممتاز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی است و به عنوان محقق مهمان آزمایشگاه آنزیم تکنولوژی مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه تویامای در کشور ژاپن تجربه حضور دارد. 

نمایندگی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت در اجلاس هیئت امناهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، عضو هیئت علمی (دانشیار بیوتکنولوژی پزشکی) در انستیتو پاستور ایران و مدیریت پژوهش این انستیتو از جمله مسئولیت های پیشین دکتر امیدی نیا است. 

پیش از وی دکتر امید بزرگ حداد سرپرستی دانشکده محیط زیست را بر عهده داشت.