• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی

با عنایت به بارش شدید برف و اعلام تعطیل رسمی برای دانشگاه های استان البرز در روزهای یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 بهمن، به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1396 دانشکده محیط زیست می رساند؛ زمان ثبت نام تا پایان روز اداری یکشنبه 15 بهمن ماه تمدید شد.

با احترام - امور آموزش