• 15:53
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهمدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1396
مدارک  مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری  سال 1396

ضمن عرض خیرمقدم به دانشجویان ورودی جدید به اطلاع می رساند، با همراه داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام حضوری به آموزش دانشکده محیط زیست مراجعه نمایید:
 
1- اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن + 2 سری کپی
2- اصل گواهینامه دیپلم نظام جدید یا گواهی موقت آن + 2 سری کپی
3- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی + 2 سری کپی
4- اصل کارنامه دیپلم (سال سوم ) + 2 سری کپی
5- اصل کارنامه سال  دوم دبیرستان + 2 سری کپی
6- رسید پستی تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی + 1 سری کپی
7- رسید پستی تائیدیه تحصیلی دیپلم + 1 سری کپی
8- کارنامه علمی کنکور(حاوی نمرات دروس کنکور) + 1 سری کپی
9- اصل شناسنامه + 1 سری کپی از تمام صفحات شناسنامه
10- اصل کارت ملی + 1 سری کپی پشت و رو 
11- مدارک نظام وظیفه آقایان (پایان خدمت ، معافیت...) + 1 سری کپی
12- اصل مدارک ایثارگری، شاهد.... + 1 سری کپی
13- شش قطعه عکس رنگی پشت نویسی شده زمینه سفید 4*3 سال جاری تمام رخ
14- فرمهای ثبت نام :
 
الف:تکمیل فرم شماره 30 و فرم اعلام مدارک برای تمامی دانشجویان الزامی است. 
ب:تکمیل فرم شماره 5 برای دانشجویانی که از سهمیه ثبت نامی منطقه  یک شهداء وجانبازان و....استفاده نموده اند. 
ج:تکمیل فرم شماره 7 برای دانشجویانی که از سهمیه ثبت نامی منطقه دو یا سه استفاده نموده اند.
د:فرم های مربوط به سهمیه های خاص شهداء جانبازان و ...)حسب مورد در اتاق ثبت نام ارائه خواهد شد.
 
*کپی های ارائه شده همگی باید کاملاً خوانا، واضح و غیر مخدوش باشد.

  زمان ثبت نام یکشنبه      96/11/8   از ساعت 09:30 صبح تا 15 عصر 
ثبت نام با
تاخیر دوشنبه   96/11/9  از ساعت 09:30 صبح تا 15 عصر

اخبار بیشتر را در کانال تلگرامی دانشکده به نشانی Coe1351@ می توانید دریافت کنید.

 مدیریت آموزش دانشکده محیط زیست