• 09:38
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی مهر 1394
ثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی مهر 1394
از متقاضیان رشته های کاردانی بدون آزمون علمی - کاربردی دعوت می شود جهت ثبت نام به پایگاه سازمان سنجش www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
شایان ذکر است این مرکز در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: