• 15:52
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاطلاعیه شروع ترم تابستانه
اطلاعیه شروع ترم تابستانه
ترم تابستانه آموزشکده محیط زیست از امروز دوشنبه 22 تیر 94 آغاز شد.
به گزارش امور آموزش، ترم تابستانه آموزشکده محیط زیست ویژه دانشجویان علمی - کاربردی از امروز دوشنبه 22 تیر 94 آغاز شد.
بنابراین گزارش از دانشجویان گرامی تقاضا می شود طبق برنامه اعلامی در کلاس های درس حاضر شوند. 
بدیهی است در صورت غیبت در این کلاس ها، بنا بر مقررات آموزشی ترم های تابستانه با متخلفین برخورد خواهد شد.