• 15:52
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهبا فعالیت خیریه دانشگاه لبخند رضایت بر چهره دانش آموزان نشست
با فعالیت خیریه دانشگاه محیط زیست لبخند رضایت بر چهره دانش آموزان نشست
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، در راستای فعالیت های فرهنگی و با مشارکت تشکل های دانشجویی و کارکنان دانشگاه کمک های خیریه برای کمک به مدارس نیازمند حمایت های مالی جمع آوری شد.
در نتیجه این اقدام فرهنگی که با استقبال دانشجویان و کارکنان دانشگاه همراه بود برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه شهید افراسیابی وسایل کمک آموزشی خریداری و نصب شد.
AWT IMAGE
مدیر مدرسه دخترانه شهید افراسیابی ضمن قدردانی از این فعالیت خداپسندانه گفت: از ریاست، کارکنان و دانشجویان دانشگاه محیط زیست که پایه گذار این امر خیر بودند تشکر می کنیم و امیدواریم خداوند متعال در همه زمینه ها به شما خیر و برکت عطا کند.
AWT IMAGE
گفتنی است پیش از این نیز اقدامات خیریه ای از قبیل کمک به خانه سالمندان کرج، حمایت از کودکان سرطانی و مشارکت در طرح اکرام کمیته امداد اما خمینی(ره) از سوی کارکنان دانشگاه محیط زیست صورت گرفته بود.
AWT IMAGE