• 15:52
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهآموزشکده محیط زیست با "این خانواده" به شبکه 2 می آید+عکس
دانشگاه محیط زیست با "این خانواده" به شبکه 2 می آید+عکس
مسابقه تلویزیونی "این خانواده" با موضوع دانشگاه محیط زیست و محیط بانان جمعه از شبکه دو سیما پخش می شود.

AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، در این مسابقه تلویزیونی دو تیم از کارکنان دانشگاه محیط زیست و محیطبانان حاضر در دوره آموزشی حضور دارند.
بر اساس اعلام روابط عمومی شبکه 2 سیما این برنامه روز جمعه 25 اردیبهشت ماه ساعت 11:30 پخش خواهد شد.
محرم علیزاده کارشناس امور آموزش دانشگاه به نمایندگی از سایر کارکنان در این مسابقه تلویزیونی حضور دارد.
روابط عمومی مرکز آموزش های محیط بانی دانشگاه محیط زیست، زمینه برگزاری این مسابقه را فراهم آورد.
گفتنی اس حسین رفیعی اجرای مسابقه "این خانواده" را بر عهده دارد.