• 18:59
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشفرم یکسان سازی پایان نامه دانشجویان مشخص شد
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم یکسان سازی پایان نامه دانشجویان مشخص شد.
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها و یکسان سازی پایان نامه های دانشجویان آیین نامه مختص آموزشکده محیط زیست را تهیه کرد.
گفتنی است  رعایت موارد مندرج در این آئین نامه آن برای کلیه دانشجویان الزامی است.

برای دریافت آئین نامه اینجا را کلیک کنید.