• 19:05
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
اطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، دومین کلاس جلسه بحث ( دکتر فاضل) روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه راس ساعت 9:30 در کلاس اکو برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود در ساعت مقرر نسبت به حضور در کلاس مذکور اقدام نمایند.