• 19:01
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/امتحان میان ترم
اطلاعیه آموزشی/امتحان میان ترم
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، امتحان میان ترم درس زبان تخصصی ( دکتر فاضل) ویژه دانشجویان کارشناسی کنترل آلاینده ها ورودی بهمن 92 روز چهارشنبه 23 / 2 / 94 ،  ساعت 14:30 در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود راس ساعت مشخص شده نسبت به حضور در جلسه امتحان اقدام نمایند.