• 19:03
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
اطلاعیه آموزشی/جلسه بحث
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، کلاس جلسه بحث ( دکتر فاضل) روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود در ساعت مقرر نسبت به حضور در کلاس مذکور اقدام نمایند.