• 19:04
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی / تغییر ساعت کلاس
اطلاعیه آموزشی / تغییر ساعت کلاس
بنابراعلام امور آموزش به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس زبان تخصصی( آقای دکتر فاضل) روز چهارشنبه 9 / 2 / 94 راس ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود با رعایت زمان اعلام شده در کلاس مذبور حضور یابند.