• 18:58
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشآزمون میان ترم زبان تخصصی
آزمون میان ترم زبان تخصصی
بنا براعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، آزمون میان ترم زبان تخصصی - استاد دکتر فاضل- ویژه دانشجویان کنترل آلاینده ها ورودی بهمن 92 روز چهارشنبه ساعت15 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی تقاضا می شود در ساعت مقرر جهت برگزاری آزمون حضور یابند.