• 19:01
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
بنا بر اعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار را دفاع نموده اند بایستی یک جلد از مطالب سمینار را به صورت گالینگور سورمه ای رنگ تحویل کتابخانه نمایند. ضمناً CD حاوی مطالب به صورت PDF، WORDو Powerpoint با ذکر نام استاد راهنما، دانشجو و موضوع سمینار بر روی CD مذکور نوشته و تحویل گروه شود.