• 18:59
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی
اطلاعیه آموزشی
بنابراعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، کلاس درس منابع انسانی ( دکتر عالم تبریز) روز چهارشنبه 13 / 12/ 93  از ساعت 8:50 تا 10:40 برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش کلاس های درس دکتر فاضل و دکتر موسی پناه ویژه دانشجویان رشته کنترل آلاینده ها ورودی 93 از ساعت 10:40 تا 12:30 یک هفته در میان برگزار خواهد شد.