اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، دکتر علی صدر ، معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی بین داشت : پذیرفته شدگان می بایست از ۲۷ تا ۳۱ شهریورماه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاه هایی که در آن پذیرفته شده اند مراجعه نمایند. این مدارک عبارتند از:

- شامل تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت

-  تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت

-  اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش و یـک بـرگ تصویر آن

-  ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری

-  گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقـام مسـئول

-  آخـرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار برای پذیرفته‌شدگان شاغل

- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-۲ مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون مذکور برای برادران مشخص نماید

معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت : پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز نیز جهت انجام مراحل مصاحبه می بایست از ۱۶ تا ۱۹ مردادماه به محل مرکز قبولی خود مراجعه نمایند.