• 09:37
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان منابع طبیعی 94

قابل توجه دانشجویان منابع طبیعی 94

بنابراعلام امور آموزش دانشکده محیط زیست، روز دوشنبه 9 آذر کلاس درس شناخت محیط زیست (استاد قلیچی پور) برگزار نمی شود.

ضمن پوزش از دانشجویان گرامی، اطلاعات مربوط به ساعت و روز برگزاری  کلاس جبرانی متعاقبا" اعلام خواهد شد.