• 15:51
  • |
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394/نهایی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394/نهایی
امور آموزش آموزشکده محیط زیست، تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394را منتشر کرد.
بنا بر این گزارش دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از روز شنبه 7 شهریور لغایت 10 شهریور می توانند جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.
طبق اعلام امور آموزش، برنامه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تقویم آموزشی دانشجویان علمی کاربردی قطعی بوده و بدون هیچ تغییری اعمال خواهد شد.
اطلاعات بیشتر در خصوص تقویم آموزشی را در جدول زیر می توانید دریافت کنید. 
AWT IMAGE


AWT IMAGE
AWT IMAGE