• 19:12
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشقابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
بنابر اعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد درخواست می شود یک ماه قبل از دفاع از پایان نامه، فرم پیوست را تکمیل نمایند.
بدیهی است پیش شرط دفاع از پایان نامه تکمیل این فرم و تحویل آن در موعد مقرر می باشد. 
برای دریافت فرم در قابل word اینجا را کلیک کنید.