• 19:13
  • |
  • یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/پرداخت شهریه
اطلاعیه آموزشی/پرداخت شهریه
بنابراعلام امور مالی واحد آموزش دانشگاه محیط زیست، به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی شهریه پرداز که تاکنون نسبت به تسویه حساب مالی این ترم تحصیلی اقدام نکرده اند می رساند در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
این گزارش می افزاید حضور در جلسه امتحانات پایان ترم تنها با درج مهر امور مالی بر کارت ورود به جلسه امکان پذیر خواهد بود و برابر مقررات آموزشی امکان حضور دانشجویانی که شهریه خود را نپردازند در امتحانات پایان ترم تحصیلی میسر نخواهد بود.